Kiwi

Kiwi

Actinidia arguta "Issai" - Höhe 150/175cm - Topfmaß 10 Liter